TRANS-FORMERS ®

…to polska grupa kapitałowa, skupiajaca pod wspólną nazwą przedsiębiorstwa gospodarki odpadami, oczyszczania miast i inicjatyw ekologicznych

Podstawowa sferą działania przedsiębiorstw grupy TRANS-FORMERS® jest kompleksowe świadczenie usług komunalnych w zakresie oczyszczania miast oraz gmin niemiejskich (zarówno w technologii letniej, jak i zimowej), wywozu odpadów z gospodarstw domowych oraz selektywnej zbiórki. TRANS-FORMERS® jest jedną z pierwszych firm w Polsce, które aktywnie podjęły (już w 1994 r.) ideę recyklingu.

TRANS-FORMERS® aktywny jest również w sferze przetwarzania odpadów. Zarządza wybudowanym przez siebie obiektem MBP k. Wrocławia, a drugi taki obiekt jest w budowie w Tarnowie.

2012 © Trans-Formers - Wszelkie prawa zastrzeżone.