Archiwum kategorii: W grupie

Ogłoszenie

 Zarząd Spółki TRANS-FORMERS HOLDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Aleja Wilanowska 89 lok. 57 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział KRS pod numerem KRS 0000088922 (Spółka przejmująca) zawiadamia o zamiarze przejęcia Spółki z ograniczoną … Czytaj dalej