Historia

Początki grupy sięgają 1991r. Pierwsze firmy o profilu komunalnym powstały we Wrocławiu (1991), Warszawie (1993) i Tarnowie (1995).

Dynamiczne zdobywanie rynku w zakresie oczyszczania miast i wywozu odpadów oraz aktywna polityka inwestycyjna (zakup nieruchomości, inwestycje sprzętowe) budowały i umacniały pozycję firm TRANS-FORMERS® na lokalnych rynkach. Stawały się one poważnym konkurentem, dysponującym nowoczesnym zapleczem sprzętowo-logistycznym oraz wyspecjalizowaną kadrą operatorów i menedżerów.

Firmy TRANS-FORMERS® jako jedne z pierwszych w Polsce podjęły aktywnie ideę recyklingu. W 1994r. firma warszawska zakupiła i rozstawiła w centrum stolicy pojemniki (SSI SCHÄFER) do selektywnej zbiórki odpadów, rozpoczynając zupełnie nowy etap postrzegania odpadów – nie jako wolumenu śmieci, lecz potencjalnych surowców.

Od początku podstawę strategii marketingu stanowiła dbałość o rzetelną obsługę klienta oraz profesjonalną jakość usług – budowanie marki firmy niezawodnej. Służyły temu pełna dyspozycyjność, praca w systemie całodobowym, realizacja nagłych zgłoszeń interwencyjnych, współpraca z jednostkami straży miejskiej, policji oraz służb drogowych. W czasie Powodzi Tysiąclecia – latem 1997r. – wrocławska firma TRANS-FORMERS® okazała się jedną z najbardziej mobilnych jednostek organizacyjnych w mieście.

W latach 1997-1998 endemicznie rozwijające się w różnych aglomeracjach przedsiębiorstwa TRANS-FORMERS® zostały zorganizowane w grupę kapitałową, a rolę podmiotu dominującego objęła – powstała z końcem 1998r. – Spółka TRANS-FORMERS® HOLDING.