HOLDING

HOSSANOVA® Sp. z o.o. (dawniej TRANS-FORMERS®)
02-765 Warszawa, Aleja Wilanowska 89 lok. 57
Tele(fon/fax): (22) 435-83-60, 435-83-61,
e-mail: holding@trans-formers.com.pl

Zarząd: Witold Zińczuk – Prezes Zarządu

Spółki TRANS-FORMERS® w poszczególnych regionach oraz ich satelitarne aktywności łączy nadzorem właścicielskim Spółka TRANS-FORMERS® HOLDING, będąca również wyłącznym właścicielem znaku towarowego TRANS-FORMERS® . Spółka holdingowa „trzymająca” udziały w podmiotach zależnych (kontrolując je w 100%), została uruchomiona z końcem 1998r. Jej podstawowym zadaniem jest monitoring podmiotów zależnych, ocena i prowadzenie projektów inwestycyjnych, koordynacja polityki finansowej, integracja kierunków rozwoju oraz stymulacja właściwej strategii promocyjno – marketingowej. Zasadniczym celem tej struktury jest kompleksowa integracja spółek operacyjnych w jeden organizm branżowy grupy holdingowej.

W chwili obecnej skład udziałowy  TRANS-FORMERS® HOLDING to krajowe osoby fizyczne.

 

mapka_new4