Instalacja EKOLAND – Kryniczno

Instalacja EKOLAND – Kryniczno

27 czerwca 2013 w Krynicznie k/ Środy Śląskiej został uroczyście otwarty kompleks instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, pn. EKOLAND (Zakład Transformacji Odpadów w Krynicznie. Grupa TRANS-FORMERS®). Jest to jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce, nakłady poniesione to 35 mln PLN. Inwestycja ta w znakomity sposób uzupełnia zdolności przetwórcze w zakresie odpadów komunalnych. Obowiązki te – ciążące na wszystkich członkach UE – polegają na dezaktywacji frakcji biologicznej oraz odzysku surowców z frakcji stałej (stąd: definicja ustawowa: mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych, w skrócie: MBP). Instalacja w Krynicznie została wpisana do katalogu instalacji typu „Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), wyznaczonych dla Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (RGOK) Północno-Centralnego Województwa Dolnośląskiego. Instalacja taka musiała spełnić dwa wymogi definicyjne:

  1. Obsłużyć co najmniej 120 tys. mieszkańców w zakresie zagospodarowania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych,
  2. Spełnić wymagania biologiczne w zakresie tzw. parametru AT4, którego istotą jest wysoka temperatura prowadząca do dezaktywacji frakcji biologicznej (priorytet UE) i produkcja „neutralnego” stabilatu.

Tylko wysokie parametry technologiczne są w stanie zrealizować te dwa cele stawiane RIPOKom. To zresztą jedno z zagrożeń celów wielkiej reformy odpadowej: powstawanie instalacji substandardowych (ekologicznopodobnych), niespełniających parametrów, co może powodować złą akumulację kapitałów- bez·jednoczesnego wywiązywania się Polski z celów unijnych. Zdolności przetwórcze EKOLANDU w chwili obecnej to 105 tys. ton rocznie, z czego frakcji biologicznej 50 tys. rocznie. Warto zwrócić uwagę na znakomitą lokalizację (z dala od siedzib ludzkich, w wyodrębnionej „wyspie” osłoniętej przestrzenią biologiczną, drzew i zieleni niskopiennej) oraz twórcze wykorzystanie istniejącego obiektu wojskowego (instalację zlokalizowano na działce, na której znajdowało się w przeszłości polowe Stanowisko Dowodzenia 3 korpusu Wojsk Obrony Powietrznej. Obiekt – jako utajniony – zbudowano w połowie lat 70, na wzgórzu 165 m npm).