Kadra Zarządzająca

Sukces firm grupy TRANS-FORMERS® to nie tylko dobrze zainwestowany kapitał, ale przede wszystkim kompetencje i wysiłek ludzi. Profesjonalna obsługa, umiejętność skutecznego rozwiązywania problemów klientów, kreatywność, wiedza i doświadczenie naszych pracowników to najcenniejsze rynkowe atuty.

Kadra zarządzająca to grono specjalistów posiadających Certyfikaty Kompetencji Zawodowych w Krajowym Transporcie Drogowym Rzeczy, współpracujących z wiodącymi instytucjami branżowymi i biorących czynny udział w debatach dotyczących rozwiązań ustawowych w zakresie gospodarki odpadami.

Dbając o stałe podnoszenie kwalifikacji, firmy zapewniają pracownikom poszczególnych działów udział w szkoleniach, kursach kompetencji oraz konferencjach branżowych. To dzięki zaangażowaniu pracowników – na różnych szczeblach struktury organizacyjnej – firmy TRANS-FORMERS® cieszą się wśród klientów opinią firm partnerskich i skutecznych w działaniu, w sposób odpowiedzialny traktujących swoje zadania.