STRUKTURA

Struktura grupy TRANS-FORMERS®·ma charakter holdingowy, co znaczy, że spółki operacyjne działające na Dolnym Śląsku (Wrocław, Środa Śląska i in.), na Mazowszu (Warszawa i okolice) oraz w makroregionie karpackim (Tarnów, Rzeszów, Przemyśl i in.) są własnością kontrolowaną przez spółkę dominującą TRANS-FORMERS®·HOLDING Sp. z o.o. z/s w Warszawie.

Spółki operacyjne z siedzibą w Warszawie, Wrocławiu i Tarnowie budują terytorialną sieć „wewnętrznie”, tj. jako zakłady zamiejscowe (w sumie 10 operacyjnych baz zajezdniowych). Wiele gmin jest też obsługiwanych bez budowy osobnej bazy transportowo-magazynowej. W sumie TRANS-FORMERS® współpracuje z ok. 100 gminami, tworząc relacje zarówno z klientami, jak i władzami nadzorującymi porządek w gminach. W perspektywie 1 lipca 2013, od kiedy wejdą przepisy tzw. „wielkiej noweli” ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, geografia świadczonych usług może się zmienić (konkurencja rynkowa zostanie zastąpiona przetargiem na całość lub część terytorium gminy).

struktura_new