TARNÓW

TRANS-FORMERS® KARPATIA Sp. z o.o.                              fb-logo3
33-100 Tarnów, ul. Odległa 8
Tele(fon/fax): (14) 626-35-40, 627-59-73, e-mail: tarnow@trans-formers.com.pl

Zarząd: Adam Kamiński  – Prezes Zarządu, Barbara Piotrowska – Wiceprezes Zarządu

 

Spółka TRANS-FORMERS® TARNÓW została powołana do życia z końcem 1995r., a  działalność rozpoczęła w Sylwestra 1995/1996.

Obecnie tarnowski TRANS-FORMERS® świadczy usługi zbiórki i wywozu odpadów stałych z osiedli niemal wszystkich spółdzielni mieszkaniowych, a w zakresie oczyszczania obsługuje 2/3 miasta Tarnowa oraz gminy wchodzące w skład Powiatu Tarnowskiego. Prowadzi także oczyszczanie w technologii zimowej oraz selektywną zbiórkę odpadów na terenie miasta oraz przylegających gmin. W 1999r. przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność na terenie miasta Krosno w zakresie wywozu odpadów komunalnych z zasobów Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a następnie w 2000r. w gminie Jasło.

Jest firmą w pełni dyspozycyjną, świadczącą usługi całodobowo, prowadzącą roboty interwencyjne zlecane przez stosowne komórki organizacyjne miasta Tarnowa. W sposób przykładny firma ułożyła współpracę ze Strażą Miejską, gwarantując przepływ informacji o występujących w sposób nagły zanieczyszczeniach. Współpraca z agendami miasta dowiodła, że TRANS-FORMERS® jest firmą mobilną, reagującą na potrzeby klientów z dużym poczuciem odpowiedzialności, zapewniającą jednocześnie wysoki standard usług.

Najmłodszym dzieckiem grupy TRANS-FORMERS® są firmy podkarpackie. Pierwszym ośrodkiem działania był Przemyśl, gdzie zimą 1999r. została powołana Spółka TRANS-FORMERS® PODKARPACIE. Już latem 2000r. powstały kolejne aktywności w Rzeszowie i Jarosławiu. Firmy świadczą przede wszystkim usługi w zakresie zbiórki i wywozu odpadów stałych. Kontrahentami są głównie duże spółdzielnie mieszkaniowe, dla których został przygotowany projekt wdrożenia selektywnej zbiórki, znacznie zmniejszający wolumen odpadów. Firmy specjalizują się także w zakresie interwencyjnych usług kontenerowych, których odbiorcą są głównie przedsiębiorstwa i klienci indywidualni.

Kilka lat temu obie firmy się połączyły tworząc wspólnie TRANS-FORMERS® KARPATIĘ