WARSZAWA

MAZOWIECKA HIGIENA KOMUNALNA Sp. z o.o.
04-464 Warszawa, ul. Chełmżyńska 180
Tele(fon/fax): (22) 811-14-04, 811-84-15, e-mail: warszawa@trans-formers.com.pl

Zarząd: Magdalena Wiklińska – Prezes Zarządu, Andrzej Polak – Wiceprezes Zarządu

Firma warszawska powstała z końcem 1992r. i rozpoczęła aktywność operacyjną z początkiem 1993r. Wykonuje przede wszystkim zlecenia miejskie w zakresie letniego oczyszczania jezdni oraz obsługi akcji zimowej w pełnym zakresie. Firma świadczy również usługi wywozu nieczystości stałych, płynnych oraz gruzu i odpadów wielkogabarytowych dla wielu warszawskich spółdzielni mieszkaniowych oraz zleceniodawców indywidualnych. Jej obszarem działania jest także pobliskie Legionowo, Jabłonna, Marki, Ząbki, Zielonka oraz Konstancin-Jeziorna.

W 1994r. firma TRANS-FORMERS® rozpoczęła wdrażanie programu segregacji odpadów – zakupując, rozstawiając i obsługując ponad 150 trójpojemnikowych kompletów do selektywnej zbiórki odpadów. Doświadczenia warszawskie w zakresie zorganizowanego recyklingu wykorzystują obecnie pozostałe przedsiębiorstwa grupy, podejmując usługi selektywnej zbiórki w swoich ośrodkach.

Wyzwaniem dla warszawskiej firmy TRANS-FORMERS® jest wymagająca konkurencja. Na rynku stołecznym operuje bowiem kilkadziesiąt przedsiębiorstw, w tym kilkanaście bardzo poważnych. Podstawą strategii marketingu firmy jest przede wszystkim dbałość o profesjonalną jakość usług.

Kilka lat temu Spółka TRANS-FORMERS® WARSZAWA zmieniła nazwę na Mazowiecką Higienę Komunalną z intencją ekspansji na inne gminy Mazowsza.