WROCŁAW

Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS-FORMERS® WROCŁAW Sp. z o.o.
55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, ul. Atramentowa 10
Tele(fon/fax): (71) 328-70-37, 328-86-95, e-mail: wroclaw@trans-formers.com.pl

Zarząd: Barbara Piotrowska  – Prezes Zarządu

Wrocławskie przedsiębiorstwo jest pierwszym ogniwem w grupie TRANS-FORMERS®. Powstało latem 1991r. jako firma o profilu komunalnym. Rozpoczęło działalność od porządkowania centrum miasta, tj. Rynku i przyległych doń placów. Po półrocznej działalności objęło swym zasięgiem trzy kolejne dzielnice, stając się zarazem poważnym konkurentem dla wrocławskiego MPO. Z firmy studenckopodobnej, której symbolem był samotny sprzątacz, przeobraziło się w usprzętowionego konkurenta, zatrudniającego wysokiej klasy menedżerów oraz operatorów sprzętu.

Obecnie wrocławski TRANS-FORMERS® ma w swojej gestii prawie 65 % powierzchni ulic do sprzątania oraz ok. 30 % wywozu śmieci z gospodarstw domowych i komunalnopodobnych. Firma prowadzi również selektywną zbiórkę odpadów. Jest firmą dojrzałą, posiadającą bazę załadunkowo–warsztatową na własnej nieruchomości, wyspecjalizowany zespół pracowników oraz nowoczesny park maszynowy. Cieszy się dobrą opinią – firmy współpracującej z władzami miejskimi oraz służbami technicznymi miasta. W czasie Powodzi Tysiąclecia – latem 1997r. – firma okazała się jedną z najbardziej mobilnych jednostek organizacyjnych w mieście. Firma wrocławska aktywnie wspiera rozmaite inicjatywy społeczne, świadczą o tym liczne referencje i podziękowania od wielu instytucji, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz społeczności wrocławskiej.